WDRÓŻMY RAZEM DOKUMENTACJĘ RODO
w Twojej Firmie

Za jedyne 199 zł otrzymasz dokumentację opracowaną zgodnie z wymaganiami RODO.

Zainwestujmy 10 minut i w 3 krokach
załatwmy tę sprawę od początku do końca!

Gwarancja jakości

3 kroki

Gwarancja jakości
 1. Zarejestruj się
 2. Zapłać
 3. Pobierz spersonalizowaną dokumentację dla Twojej firmy
 • Co zawiera spersonalizowana dokumentacja RODO?

 • Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym
 • Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
 • Polityka Ochrony Danych Osobowych
 • PROCEDURA 1 - Ocena skutków przetwarzania danych
 • PROCEDURA 2 - Zapewnienie bezpieczeństwa danych
 • PROCEDURA 3 - Powołanie IODO
 • PROCEDURA 4 - Rejestrowanie czynności przetwarzania danych
 • PROCEDURA 5 - Zgłaszanie naruszenia danych
 • PROCEDURA 6 - Obowiązek informowania przy gromadzeniu danych
 • PROCEDURA 7 - Żądanie dostępu do danych
 • PROCEDURA 8 - Zawiadamianie Osoby której dane dotyczą o naruszeniu danych
 • PROCEDURA 9 - Sprzeciw wobec przetwarzania danych
 • PROCEDURA 10 - Żądanie sprostowania lub uzupełnienia danych
 • PROCEDURA 11 - Żądanie ograniczenia przetwarzania danych
 • PROCEDURA 12 - Żądanie przeniesienia danych
 • PROCEDURA 13 - Żądanie usunięcia danych

W sumie dostajesz 140 stron spersonalizowanych dokumentów

w tym 11 wzorów dokumentów m.in. umowa z pracownikiem, umowa powierzenia przetwarzania danych, zarządzenie w sprawie powołania inspektora ochrony danych, rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych...

POBIERZspersonalizowane dokumenty

Bezpieczeństwo

Dokumentację tworzył zespół

Dr n. pr. Paweł Orawiec

Paweł Orawiec – doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu prawa finansowego. Obecnie zatrudniony w Kancelarii Prawnej Witkowski & Wspólnicy. Prezes Zarządu spółki prawa polskiego pn. AMEX PLUS Sp. z o.o. Wieloletni praktyk specjalizujący się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych, prawa handlowego, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach.

Jerzy Wójcicki

Jerzy Wójcicki, magister, absolwent Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, zatrudniony w Elpologistyka Sp. z o.o. z/s w Zawadzie na stanowisku Kierownika Działu Umów i Kontrolingu, posiadający blisko 40 letnie doświadczenie zawodowe szczególnie w zakresie umów gospodarczych, polityki rachunkowości, prawa pracy, prawa podatkowego i ochrony danych osobowych.

Piszą o nas